Sớm đưa công nghệ điện rác vào cuộc sống

Trong đợt chạy khảo nghiệm này, nhà máy đã xử lý sạch 208 tấn rác thải rắn không phân loại do Công ty môi trường đô thị Hà Nam cung cấp; phát điện thắp sáng cho toàn bộ hệ thống chiếu sáng của khu công nghiệp Đồng Văn 2. Đặc điểm của công nghệ điện rác WTE là không cần phân loại rác từ đầu nguồn, không tốn quỹ đất để chôn lấp, không phát thải thứ cấp, dây chuyền khép kín, không ống khói, không gây ô nhiễm không khí.

Lắng nghe ý kiến các bộ, Tập đoàn điện lực VN (EVN), tỉnh Hà Nam về công nghệ này, Thủ tướng đánh giá cao cá nhân ông Nguyễn Gia Long và tập thể cán bộ, kỹ sư của doanh nghiệp đã dành nhiều công sức nghiên cứu công trình và bước đầu thực nghiệm thành công, mở ra tương lai đầy hứa hẹn về việc áp dụng rộng rãi. Thủ tướng nhìn nhận, trong bối cảnh xử lý rác thải ở trong nước chủ yếu bằng cách chôn lấp, gây bức xúc cho nhân dân một số địa phương, thì đây là công trình sáng tạo, lần đầu tiên áp dụng ở nước ta.    Chat ngay